رویای موتور ۱۰۰۰ در ایرانخودرو به ریستیدر شرایطی که افزایش تولید موتور ملی همواره به عنوان یک برنامه پرسرعت در گروه صنعتی ایران خودرو مطرح بوده و سال گذشته تولید روزانه ۵۰۰ دستگاه در این شرکت به عنوان یک دستاورد ارزشمند معرفی شد. اما اکنون این تولید کننده خودرو موفق شده است تا ظرفیت تولید روزانه موتور मैली बह बह न अजाजार ज़ाष डाष डर महा را افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید