سفر رسمی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیهپس از اعلام آمادگی ترکیه برای همکاری با طالبان، سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت ترکیه در رأس یک هیئت دیپلماتیک عازم این کشور شد.

دیدگاهتان را بنویسید