سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکاافسران آمریکایی ادعا کردند کدام ممکن است خوب هواپیمای نیروی اثیری آمریکا در سواحل شرقی بین ویرجینیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریلند همراه خود سه سرنشین سقوط کرده است. {در این} حادثه خوب نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر مجروح شدند.

دیدگاهتان را بنویسید