شاخص بازار سهام در عصر بهار بی تجربه تبدیل می شود – اقتصاد برتر


اقتصاد برتر

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در امروز (شنبه ۲۸ اسفندماه) همراه خود ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۰ واحد افزایش به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۷ هزار واحد رسید.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در پیشنهادات در امروز بورس اوراق بهادار (بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج)، بیش اجتناب کرده اند ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ میلیون سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد ۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۲ میلیارد ریال. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۵۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۵ نوبت مورد تخفیف قرار گرفت. پس اجتناب کرده اند پیشنهادات بورس تهران، بیش اجتناب کرده اند هفت میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۳ میلیون سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد ۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲ میلیارد ریال در ۳۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۳ نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد. شاخص کل (همگن) نیز همراه خود ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۲ واحد افزایش به رقم ۳۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۹ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص قیمت (همگن) همراه خود انبساط ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۴ واحدی به رقم ۲۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۴ واحد رسید. شاخص بازار اول ۲۰۶۴۸ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بازار دوم ۳۱۲۲۷۵ واحد افزایش کشف شد.

علاوه بر این اجتناب کرده اند میان کل این توکن ها، توکن فلز مبارکه اصفهان (فلز) همراه خود ۱۹۸۵ واحد، سراسری صنایع مس ایران (خانوار) همراه خود ۱۸۰۶ واحد، نمایندگی تامین اجتماعی (شستا) همراه خود ۱۵۱۹ واحد، موسسه مالی پاسارگاد (واپاسار) همراه خود ۱۳۱ واحد. مدل ها، موسسه مالی ملت (وبملت) همراه خود ۹۱۴ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) همراه خود ۹۱۰ واحد، ایران خودرو (خودرو) همراه خود ۸۶۲ واحد همراه خود تاثیر سازنده بر شاخص بورس در کنار بودند. در برابر این، رشد معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن (را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن) همراه خود ۲۷۴ واحد، تجاری بهشهر (گب شهر) همراه خود ۳۹ واحد، سپنتا (ویبنتا) همراه خود ۲۳ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه مواد غذایی های زنجیره ای افق کوروش (افق) همراه خود ۱۹ واحد تاثیر عقب کشیدن داشته اند. شاخص سهام

بر مقدمه این گزارش نمادهای نمایندگی تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شبنا)، پالایش نفت تهران (شاتران)، سراسری صنایع مس ایران (فامیلی)، فلز مبارکه اصفهان (فلز)، پارس خودرو (خبر) ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه نفت بندرعباس (شبندر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نمادهای پرمعامله قرار گرفتند. گروه خودرویی نیز در پیشنهادات در امروز اصلی گروه های تجاری عظیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گروه ۲۷۹ میلیارد سهم به قطعا ارزش آن را دارد ۲۸۱۷ میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد.

  • فینال وضعیت نشانگر OTC

شاخص فرابورس نیز در امروز بیش اجتناب کرده اند ۱۷۶ واحد انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقم ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰ واحد رسید. {در این} بازار ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲ میلیون سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به قطعا ارزش آن را دارد ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۰ میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پیشنهادات خارج اجتناب کرده اند بورس در امروز به بیش اجتناب کرده اند ۱۷۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۲ نوبت رسید. کدهای نمایندگی های بیمه صبا (سابا)، بیمه پاسارگاد (BPAS)، آریا ساسول پلیمر (ARIA)، پالایش نفت لاوان (چاوان)، ساخت انرژی الکتریکی دماوند (دماوند)، فرابورس ایران (OTC) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن دیزل (خیدل) در کنار شدند. همراه خود عواقب سازنده همراه خود نشانگر OTC. رشد معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی (به نظر می رسد)، رشد فناوری دانش خوارزمی (مفاخر)، dishing out البرز (dishing out) را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع پتروشیمی تشک جمشید (شیجیم) نیز بر شاخص فرابورس تأثیر عقب کشیدن داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید