شوک افزایش قیمت در بریتانیا – اقتصاد شناخته شده به عنوان عالی کل


اقتصاد برتر

جهش عظیم قیمت بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مستقیم آن بر ارزش های مسکن در بریتانیا، کدام ممکن است برای نزدیک به ۴۰ سال بی سابقه بود، هزاران و هزاران بریتانیایی را شوکه کرد. در حال حاضر کدام ممکن است ارزش انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت حدود ۵۰ سهم مرتفع است، رسانه های ملت یادآور جمعه سیاه ردیابی می کنند.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

کمتر از مقداری کدام ممکن است نمایندگی های تخصیص انرژی الکتریکی شخصی بریتانیا می توانند به ازای هر واحد انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت مصرفی در حال حاضر هزینه کنند، مرتفع است. پیش بینی {می رود} این انتخاب باعث افزایش حداقل ۷۰۰ ین در سال قبض قدرت خانوارها شود. عالی اتاق در نظر گرفته شده معمول مسکن هشدار داده است کدام ممکن است شوک ناشی اجتناب کرده اند این اصلاح به ۲.۵ میلیون خانواده در بریتانیا به اصطلاح “فشار بنزین” وارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل خانوارهایی را کدام ممکن است حداقل ۱۰ سهم اجتناب کرده اند درآمد شخصی را صرف قدرت می کنند، کاهش می دهد. توسط هزاران و هزاران در واقع این افزایش ساده به قدرت محدود نمی شود، اما علاوه بر این قبض سایر ارزش های مسکن یادآور وب، تلفن در کنار، آب، مسائل شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه اجتماعی نیز {در این} ماه افزایش خواهد یافت.

ارزش‌های بنزین در ۲ سال قبلی {به دلیل} پرونده کرونا مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۳۱ نمایندگی تخصیص انرژی الکتریکی بریتانیا کدام ممکن است نتوانستند این شوک را تحمل کنند، ورشکست شدند. با این حال دلهره آور است‌تر حقیقتی که تنها بخشی اجتناب کرده اند شوک همه‌گیری کرونا در قیمت‌ها منعکس می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود در اکتبر، روزی کدام ممکن است قیمت‌ها یک بار دیگر به‌روز می‌شوند، بدتر کردن شود. اندیشکده انگلیسی Cornwall Insight می گوید همراه خود موج جدید افزایش قیمت قدرت {به دلیل} حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های روسیه، معمول قبض سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی قابل انجام است سالانه بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ ین افزایش یابد.

اگرچه باقی مانده است انتخاب باقی مانده گرفته نشده است، با این حال توجه انداز چنین افزایشی در ماه های خنک زمستان برای هزاران و هزاران بریتانیایی دلهره آور است است. گروه های خیریه هشدار داده اند کدام ممکن است همراه خود افزایش قیمت ها، افراد مجبور خواهند شد بین خوب و دنج کردن هر دو وعده های غذایی مصرف کردن یکی را محدوده کنند. آمارها آرم می دهد کدام ممکن است تنها در سال قبلی ۱۲۰۰ نفر بر تأثیر بی خانمانی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده اند کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته ۳۱ سهم افزایش داشته است. {در این} شرایط، نمایندگی های انگلیسی اجتناب کرده اند نوزده دهه هشتاد بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس غیر مستقیم به افزایش قیمت ها هستند. اتاق بازرگانی بریتانیا ادعا کرد کدام ممکن است طبق فینال نظرسنجی، حدود ۲ سوم نقش ها پیش بینی دارند قیمت ها در سه ماه بلند مدت افزایش یابد.

در همین جاری، تورم در انگلیس در هفته های فعلی {به دلیل} خروج این ملت اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا، همه گیری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بالای بنزین از نزدیک مرتفع است. فینال گزارش اداره سراسری آمار بریتانیا در روز چهارشنبه آرم داد کدام ممکن است نرخ تورم {در این} ملت در فوریه قبلی (بهمن/ اسفند) به بالاترین مرحله شخصی در نزدیک به ۳۰ سال فعلی رسیده است.

وسط سراسری آمار بریتانیا ادعا کرد کدام ممکن است شاخص قیمت خوردن کننده اجتناب کرده اند ۵.۵ سهم در ژانویه به شش.۲ سهم در فوریه رسیده است کدام ممکن است ۰.۷ سهم نسبت به ماه در گذشته مرتفع است. این رقم بعدی اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است اقتصاددانان ۵.۹ سهم پیش بینی داشتند. پیش بینی {می رود} نرخ تورم در ماه بلند مدت به ۷.۲۵ سهم برسد. با این حال متخصصان پیش بینی دارند همراه خود یکپارچه مبارزه در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت موارد، تورم تا حد زیادی شود.

دیدگاهتان را بنویسید