شیشه عایق حرارتی معماری را تغییر داد


امروزه به راحتی می‌توان پنجره‌ها و درهای شیشه‌ای بزرگ را، چه در ساختمان‌های تجاری و چه در خانه‌های ما، مسلم فرض کرد. اما این استفاده از شیشه، در اصل، یک پیشرفت تکنولوژیکی است که شیوه زندگی و عملکرد ساختمان های ما را تغییر داده است.

همانطور که پروفسور معماری توماس لزلی توضیح می دهد، شیشه های عایق شده قرن بیستم را شکل دادند. پنجره های شیشه ای بزرگ اما عایق ضعیف از مد افتادند زیرا برق اجازه تولید نور مصنوعی را می داد. سازندگان به روش جدیدی برای نصب پنجره‌هایی نیاز داشتند که نور طبیعی را وارد می‌کنند، اما گرما را نیز کنترل می‌کنند.

شیشه عایق آن محلول بود. همانطور که ویدیوی بالا نشان می دهد، اختراع شیشه های مارک دار – Thermopane – و رقبای مستقیم آن منجر به چشم اندازی شد که امروزه می شناسیم.

مطالعه عمیق:

شما می توانید این ویدیو و همه فایل ها را پیدا کنید ویدیوهای Vox در یوتیوب.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

دیدگاهتان را بنویسید