عرض المزید علی قوه قدایه از جوده برق بدعت‌ها در عزاداری‌ ه
معاون اول قوه قضائیه گفت: نیازی به تغییر دین خدا نیست، زیرا گاهی مناسبت هایی به نام ابا عبدالله برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید