عمیق رهن ۶۰۰ میلیون تومانی مونتاژ مسکنبه تازگی سقف تسهیلات مونتاژ مسکن همراه خود افزایش ۳۳ درصدی به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده کدام ممکن است سقف این رقم در ۱۲ شهر به سازندگان حرفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند تعلق خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید