عمیق نحوه تخصیص مزایای جدید در سال جدید – اقتصاد برتر


تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

اگرچه عمیق حمایت های جدید مقامات ادامه دارد ادعا نشده است، با این حال شهرت آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن باقی مانده آن دیده تبدیل می شود. در واقع اکنون جزئیاتی اجتناب کرده اند میزان حمایت جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفعان آن ادعا شده است. جعفر القادیری، عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس عمیق جدیدی اجتناب کرده اند حمایت جدید اجتناب کرده اند مقامات بی نظیر را ادعا کرد. به مشاوره این مشاور مجلس، مقامات ادعا به پول نقد ۴۲۰۰ تومانی را لغو تنبل، با این حال اجتناب کرده اند محل شهرت حمایت های مالی جدید را برای رقم اول به همان اندازه هفتم اعشار تیز کردن می تنبل. یارانه جدید ۴ دهک اول حدود ۱۲۰ هزار تومان در ماه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دهک بعدی نیز ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان بابت یارانه جدید بدست آمده می کنند.

  • سخنران نحوه تخصیص پشتیبانی جدید در سال ۱۴۰۱ را دلیل داد

قالیباف ذکر شد: سال بلند مدت پول خارجی تک نرخی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ممکن است ارزهای شخصی را روی به واردات کالا بدهد هر دو به ریال تیز کردن تنبل. نرخ پول خارجی ۲ نسبت کمتر اجتناب کرده اند نرخ ETS است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقامات بخواهد پول خارجی را به واردکننده بدهد، باید آن را به نرخ ETS بدهد، با این حال اگر قصد دارد آن را به انتهای زنجیره بدهد. خوردن کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان، کار درستی انجام داده است. این روش است

رئیس مجلس شورای اسلامی ذکر شد: ادعا به مقامات برای هفت نوع کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پله یارانه مورد نیاز را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده مقامات باید کالای الکترونیک بدهد ۹ اینکه به سرپرست خانوار بدهد. مردمان می توانند کالاهای شخصی را بر این ایده در تمامی مغازه ها خریداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به شبیه به مقوا های بانکی کدام ممکن است اکنون در اختیار مردمان است، تیز کردن تبدیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید