قایق مسافربری موجود در آن غرق شد "تابو" خرمشهررئیس گروه هلال احمر خرمشهر اجتناب کرده اند نجات هفت سرنشین عالی قایق مسافربری در جاری غرق شدن در جهان منیات خرمشهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو برای مکان یابی ۴ سرنشین تولید دیگری شکسته نشده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید