قلمرو ایمنی شده بیستون در معرض خطر نابودیقلمرو ایمنی شده بیستون هر دو چالابه محدوده‌ای به وسعت حدود ۵۴ هزار هکتار است کدام ممکن است به لحاظ محافظت طبیعی غنی، شخصیت بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه‌های جانوری حال {در این} قلمرو، همواره مورد استقبال مسافران قرار می‌گیرد. همراه خود ملاحظه به شخصیت بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده زیبای قلمرو ایمنی شده روستای چالابه، حیاتی است کدام ممکن است کمترین مداخله {در این} تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت انصافاً صورت گیرد. / فرزاد منتی

دیدگاهتان را بنویسید