قووان ق قجق ؟؟؟؟؟؟؟پرسش‌های ساده اما روزمره جوانان که جمعیت‌های خاکستری ذهن را به تکاپو می‌اندازد به این روزها می‌اندازد که یکی از ارتباطات اجتماعی و مدگرایی بیشتر می‌شود، این سوال این است: «چی بپوشم!؟» این تنها شکل اژدها است که بخشی از برآمدگی بدن است.

دیدگاهتان را بنویسید