لغو معافیت مالیاتی درآمد سپرده کسی حقوقی – اقتصاد برتر


به آموزش داده شده است رئیس گروه امور مالیاتی ملت، در قوانین بودجه امسال، معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی چرخ دنده نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این معافیت مالیاتی سپرده های بانکی کسی حقوقی لغو شد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

همراه خود ملاحظه به پوشش کاهش وابستگی بودجه مقامات به درآمدهای نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ درآمدهای مالیاتی به جای آن نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تامین قیمت های جاری مقامات اجتناب کرده اند محل مالیات، اجرای معافیت های مالیاتی متمرکز، سیستماتیک، دیر یا زود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود حیاتی است. بعد از همه اصول بودجه گاهی معافیت های مالیاتی نامحدودی را برای الهام بخش فعالان مالی به در مناطق محروم پیش سوراخ بینی می تدریجی، در حالی کدام ممکن است معافیت ها باید محدود، ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بندی شده باشد.

در جاری حاضر سهم درآمد مالیاتی در ساخت ناخالص خانه ایران کمتر اجتناب کرده اند ۶ سهم است در حالی کدام ممکن است این رقم منطقیدر دنیا اجتناب کرده اند ۱۰ سهم فراتر گذشت است، به همین دلیل معافیت های مالیاتی باید مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود باشد.

در همین راستا داود منظور، رئیس گروه امور مالیاتی ملت در صفحه توئیتر شخصی نوشت: در قوانین بودجه سال جاری، معافیت مالیاتی درآمد حاصل اجتناب کرده اند صادرات چرخ دنده نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز معافیت مالیاتی تصمیم گیری شده است. با توجه به سپرده های بانکی کسی حقوقی. کاهش تدریجی معافیت های مالیاتی عملکرد موثری در عادلانه شدن نظام مالیاتی ممکن است داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید