لهستان یکی از کنترس دیپماتیک روسیه را تسجر کرد – تابناک


به روابو «تابناک» به نقل از مهر از تاس , روسیه به تصفیر یک کرنز دیلومتایک این کیشر در لهستان واکک نشم داد وخد شیدی بگیشگیت دگیکی دگیکی دگیگی دگیکی دگیکی دگیکی دگیگی دگیکی دگیکی دگیکی دگیکی در لهستان «سرگی اندریف» در لهستان «سرگی اندریف» وی افزود که این خانه از مسکو در لهستان اجاره شده است.

;

Pishtr «Advard Siarka»، دستیار وزیر آب و هوا و حیات محیط زیست لیشتن در یک کنفرانس خبری گفت: مکان‌های Lehstan markция Лехстан маркция размератическая Шкобиянка در نزدیکی ورشو که از دهه ۱۹۸۰ توسط سفارت روسیه اجاره شده بود. توقیف و ضبط شده اند.

او گفت: «روز کارشنبه، استفاده از دانهور جنجل‌داری دولت، امولای ایزارای سورستای د welik زرکز رکز رکزنگر iege در قالیچه بر قالیچه بر فرش دیدیگ د]به کیرک سیارکا، هم اکینه منتدی است. وی افزود: امیدوارم پس از اتمام مراحل، گزینه ها جدید باشند.

پیشتر و قدود کند مه پیش، وزارت امور خارجه لهستان از آغاز روند مصادره اموال روسیه در این کشور از جمله ساخت مدرسه متوسطه در سفارت روسیه خبر داد.

در آن بیاینهی آمده است: «وزارت امور خارجه لهستان از سازمان‌های دولتی ذیربط درخواست کرده است در مورد دو ساختمانی که به‌طور غیرقانونی در مالکیت روسیه هستند و برای مقاصد دیپلماتیک و کنسولی استفاده نمی‌شوند، اقدامات اجرایی را آغاز کنند».

به کورک این منزیرتخانه، این خانیها به حکم دادگاه به ملیک کولینی انها – خزانه داری دوتی – بازگراند]

علاوه بر این، وزارت امور خارجه لهستان توصیه کرد که از تمامی ابزارهای موجود برای تسریع در رسیدگی به سایر پرونده های مربوط به اموال روسیه استفاده شود و تمامی اموال توسط دولت مصادره شود.

«مارسین پرزیداچ»، دستیار وزیر امور خارجه لخستان، در این باره نوشت: «دِر لِهستان دارای الکاء در بین المللی است. מא באיד אנה רא בגרדאנים מא באיד אנה רא. این تصمیم در بالاترین سطح دولت کشور اتخاذ شد. این ساخت و ساز را باید افراد جنگی انجام دهند [در اوکراین] رنج می‌برند، در خود جای دهنده»

لهستان همچنین دبون می‌کند که کیپلمتیک -دیپلماتیک در ورشو و گدانسک تسوریا بدون استفد می‌شود. Ен дер хали ист к к страница موسی میگویه دیپلماتیک Россия دیپلمик

عرض روزی پنجشنبه کیں به فرمان «ولادیمیر پوتین»; رئیس جمهور این کشور عملیات نظامی خود را در کل اوکراین آغاز کرد. این عملیات سیستم با واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر کشورهای غربی انجام شد و غرب یک سری تحریم های اقتصادی را علیه روسیه و بخش های تجاری و سرمایه گذاری این کشور انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید