مانش آموز ۱۵ ساله حساب کادر مدرسه را هک کرددر بسته زیر اخبار و محتوای آموزشی پیرامون «دانش آموز ۱۵ ساله قمی حساب کادر مدرسه را هک کرد»، «ماجرای معلم شدن شهید مصطفی چمران»، «معرفی نمایشنامۀ صندلی ها اثر اوژن یونسکو» و «نمونه سؤالاتی از هوش و استعداد تحصیلی» «میلتون تن بکزر ببازار کتاب نوجوان»، «ساخت خانۀ قارچی» را می‌خوانید.

دیدگاهتان را بنویسید