مخبر: هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی وجود نداردمعاون اول رییس جمهور با اشاره به تلاش‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در راستای ذخیره سازی و تکمیل ظرفیت انبار‌های کالا‌های اساسی در سراسر کشور تاکید کرد: هیچگونه کمبودی در حوزه اقلام و کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید