مردم را همراه خود نگه دارید / صلاح مسئولین و کشور در مراوده و دوستی با مردم است / این قلبهای صافِ پاکِ مردم را نگه دارید / باید طوری باشید که مردم را در آغوش بگیرید / از رئیس جمهور گرفته تا بخشدار باید در خدمت ملت باشند
اگر می خواهید از شر این مشکل خلاص شوید، باید سعی کنید از شر آن خلاص شوید و اگر مشکلی با آن دارید یا نه، از شر آن خلاص شوید. اگر می خواهید از شر آن خلاص شوید، باید سعی کنید در اسرع وقت از شر آن خلاص شوید. و کابوس به پایان رسیده است … کابوس بارها و بارها است. شما نمی توانید به پایان زندگی خود برسید. عکس های بیشتر. خنها خیلى خوب اند.

دیدگاهتان را بنویسید