مقتدی صدر کمیته مذاکره با طرف‌های سیاسی پیروز در انتخابات تشکیل دادمقتدی الصدر که شب گذشته دستور تعلیق فعالیت شاخه نظامی جریان صدر در دو استان را صادر کرده بود، امروز کمیته‌ای چهارنفره برای مذاکره با طرف‌های سیاسی پیروز در انتخابات اخیر تشکیل داد.

دیدگاهتان را بنویسید