منتدیات فرازمینی کھید به ما برازی استنت؟איא משעשעת פראזמיני העדרן דרטן؟ به این سوال پاسخ دهید، تقریبا مثبت است. جهان هستی بسیار وسیع و وسیع و قدیمی است و گوشه و کنار آن خاص و خاص نیست. اگر زندگی در این گوشه از جهان وجود داشته باشد، احتمالاً در جهان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید