موضوعات مرتبط: کتاب درسی با موضوع تالیف کتاباین لیستی از ویژگی هایی است که می توانید از آنها برای ایجاد محتوای خود استفاده کنید. دو شرکت آمریکایی، یک شرکت فرانسوی و یک شرکت ایتالیایی با قطر قراردادهای عظیمی را امضا کردند که قطر در قالب آن سعی می‌کند جایگزین گازی شود که روس‌ها آن را به اروپا منتقل می‌کنند. این فیلم پرمخاطب ترین فیلم ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید