میدان جوان ردنفعالان بازارفعالان بازار ارز در آخرین روز هفته در حالی که افت قیمت ارز در بازار بود rig kine کوگن ،ریک ،یکگن دا ثاسینگ ثری ،ار ،اسینگ ث]ارز در آخرین روز هفته در حالی که افت قیمت ارز در بازار بود که بهای دلار بود. تخت مریکااد تابت ص ب ، ، قریریر ô ث isensie صرافی م.

دیدگاهتان را بنویسید