میشل عون: ۳۱ اکتبر از کاخ «بعبدا» می‌رومرئیس جمهوری لبنان اعلام کرد، اکثریت پارلمانی که از صندوق‌های رای‌گیری انتخابات پارلمانی قریب الوقوع تعیین خواهد شد؛ در ترسیم جهت‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های آتی تاثیرگذار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید