نام، نام نژادجناب آقای رئیس، با وجود اختلافات موجود بر سر نسبت دندانشک به جمعیت، تمام سناریوهای مطرح شده از سوی نهادهای مختلف نشان دهنده آسیب شدید نسبت به دندانپزشک به جمعیت در مقایسه با سال ۲۰۱۸ منطقه جمهوری و پیشرو در نظام سلامت است.

دیدگاهتان را بنویسید