نصرالله: از مسئولان جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنمدبیر کل هزبولله گفت: ما در ۴۰ سال عقشت، در خدمت مردون بودیم، از تعلم فنری، اجتمای و اقتصای گتبد تا م. جا دارد از برادران سوری و مسئولین جمهوری اسلامی برای ۴۰ دلار به ویژه برای پاسداران تشکر کنم.

دیدگاهتان را بنویسید