نماینده شورا: مردم هیچ تجمعی را نمی شناسند که به اموال عمومی آسیب وارد کند. बह फैन्यकारान अमान देखें
در بسته کابری امروز «تابناک» تیترهایی در یک بورس منتشر شد: آزید وزیر سمت: کوکندن لکها بری بهری‌بهدری لیتیم سههدید/سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومان آنگا وریز می‌شود/۱۸۸ میلیارد تومان از بورس شد/مجود شد. مجود از بورسیه شد: سامیه بن ۱۵۰۰ تومانی به لبنان قدس دروغ است و … را می‌خوانید.

دیدگاهتان را بنویسید