ه ر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟برای دریافت‌کنندگان واکسن که بین دز دوم و سوم فاصله چهار تا شش ماهه است، سطح آن بادی خنثی‌کننده آن‌ها معمولاً یک ضریب ۱۰ نسبت به نوع اصلی و ضریب تقریباً ۳۰ در برابر همه فرعی امیکرون بالاتر بود. در حال حاضر در دسترس نیست، اما بد است.

دیدگاهتان را بنویسید