واکنش مردم به بیلبوردهاما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزیده‌ای از لغتمان اخبار و کامیابی برایم کسب و کار، میدینا، فرکه و هنر، کامی، نشاط و عکیبتی، جمیعه و … را توردیه و/یا راینای‌می‌کنیم. «تابناک جوان» بریا اینتراح امافع عسالی شما نیز اتوباد دارد! روی تیترها کیند تا روگر کامل گزیده خبرهای «تابناک خاوان» .

دیدگاهتان را بنویسید