وزیر ملت: برخورد همراه خود عاملان ورزشگاه مشهدو وزیر ملت گفتن کرد: همراه خود افرادی که در ورزشی سراسری فوتبال ایران مقابل لبنان تخلف کردند برخورد شدید می تواند.

دیدگاهتان را بنویسید