وضعیت فعلی کاربر چگونه است؟ این تصویری است که توسط سایر کاربران استفاده می شودسردار سرتیپ پاسدار حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه امام حسین با اشاره به شهادت چند روز قبل کارمندان وزارت دفاع گفت که تولید ما از هدف خرابکاری صنعتی یکی می‌گیرد. اگر می‌خواهید از شلوغی‌های مورد نیاز خلاص شوید، باید بتوانید به حافظه پنهانی که استفاده می‌کنید دسترسی داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید