وضعیت متغیرهای کلان در فوریه ۱۴۰۰موسسه مالی مرکزی گزارشی همراه خود عنوان «تحلیل تحولات کلان مالی و اقدامات موسسه مالی در بهمن ماه ۱۴۰۰» آشکار کرد کدام ممکن است انبساط اساس مالی در یازده ماهه امسال را ۲۶.۶ سهم و انبساط نقدینگی را ۳۰.۴ سهم ادعا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید