وضعیت پرونده سردار سلیمانی چگونه است؟
متأسفانه در پرونده شهید سلیمانی تاخیری {در این} زمینه وجود داشت، با این حال اکنون خدمت خواهید کرد حداقل به قوه قضاییه عرض می کنم و به مرحله مربوطه معامله با احتمالاً وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید