ویژگی «نیویورک نیوز» توسط ایرانیان نوشته شده است



روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم رونن برگمن خبرنگار و فرناز فصیحی روزنامه نگار فارسی‌زبان خود با ارائه داستانی از ماجرای درگذشت ایوب انتظاری از افراد نخبه ایرانی اهل یزد سعی کرد آن را یک اتفاق امنیتی و در قالب ترور نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید