پرونده اقتصادی برای حقوق سقط جنین


تصویری از زنی با دم اسبی قهوه‌ای و گرمکن خاکستری که یک قلک شکسته را در دستانش نگه داشته است.
تصاویر توسط Aubrey Hirsch

دسترسی به سقط جنین مربوط به همه انواع عدالت است – از جمله عدالت اقتصادی.

Aubrey Hirsch نویسنده و تصویرگر در برکلی، کالیفرنیا است. او اخیراً در مورد آن نوشت هزینه های بسیار زیاد شیردهی برای پر رنگ و شاخص.

دیدگاهتان را بنویسید