پلیس مصر گردشگران اسرائیلی را بازداشت و زندانی کردپلیس مصر گردشگران اسرائیلی را به دلیل انجام اقدامات تحریک آمیز بازداشت و سپس زندانی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید