چرا من دیوانه کتو نیستم


چرا من دیوانه کتو نیستم

در این ویدیوی کوتاه، توضیح سریعی در مورد اینکه چرا من طرفدار زیادی از کتو نیستم و دلیل اصلی مشکلات بسیاری از افراد چیست، دریافت کنید. برای اطمینان از اینکه قادر به هضم و متابولیسم آن چربی هستید، به حمایت بیشتری از Bile Builder نیاز دارید.

الان ببین

پرسش و پاسخ - ALG-TV

پست چرا من در مورد کتو دیوانه نیستم اولین بار در آن لوئیز گیتلمن ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید