چرا نمایندگان تحصیلکرده های بیکار را به «مجلس» نمی برند؟!
بر اساس این طرح دستگاه‌های عمومی و همچنین مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی علاوه بر اینکه می‌توانند وکیل انتخاب کنند، این اختیار را خواهند داشت تا برای مباحث خودشان در دستگاه قضا از جمله پیگیری دعاوی و مباحث حقوقی خود نماینده حقوقی مشخص و معرفی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید