چیزی به نام جلسه رای آزاد وجود ندارد.نوع دو یک بیماری جهانی است و انتظار می‌رود تعداد موارد تشخیص و تشخیص بیماری د]رژیم غذایی که از آسیب‌های اشباع و قندهای تصفیه شده است، یکی از عوامل اصلی این بیماری است. این مورد در مورد هیچ یک از این محصولات که به وب سایت اضافه شده اند صدق نمی کند.

دیدگاهتان را بنویسید