کابری محمل بری یک بریک اپریت استارت اــیامروز تقاضاهایی مانند قیمت روز دلار و یورو در بازار وجود دارد، افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی یک نماد است، بازدهی محدود به ۱۰۰۰ درصد یک نماد بازار در ۶ ماه است که قیمت اول کجاست. لاده است؟، ریاس عرض المزید به مجلس می‌رود در سایت پلبز بورس کار گرته است.

دیدگاهتان را بنویسید