کالاهای می خواست مردمان در ماه رمضان پرهزینه نمی شود – اقتصاد بهتر از است


را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ ستاد ساماندهی بازار به ریاست معاون اول تاکید شد اقلام می خواست مردمان در ماه مبارک رمضان افزایش قیمت نخواهد داشت.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

در مونتاژ ستاد ساماندهی بازار همراه خود حضور معاون اول مقرر شد اطمینان حاصل شود که تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اقلام می خواست مردمان، اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت در ماه مبارک رمضان نظارت های اجباری یکپارچه یابد. مقاوم تر

{در این} مونتاژ تاکید شد اقلام می خواست مردمان در ماه مبارک رمضان افزایش قیمت نخواهد داشت.

در بین مردمان این اولویت وجود داشت کدام ممکن است همراه خود ابطال پول خارجی محبوب ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهایی شبیه مرغ به یکباره افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید