کاهش حباب طیف گسترده ای از ارزها بعد اجتناب کرده اند سفر نوروزی – اقتصاد برتر


طلافروشان مجاز به فروش سکه نیستند

معاون رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران تصریح کرد: قیمت پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سایر موارد همراه خود افزایش طرفدار مواجه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته پایانی سال تنها حباب پول نقد بالا سر خورد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۷ اسفند ۱۳۹۲

مهمت کستی آرای در خصوص وضعیت بازار طلا در هفته آخر سال ۱۴۰۰ افزود: در هفته قبلی قیمت اونس جهانی {به دلیل} نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین همراه خود نوساناتی مواجه شد کدام ممکن است بازارهای جهانی را تحمل تاثیر قرار داد. اونس جهانی طلا {در این} هفته ۷۰ دلار نوسان داشت با این حال در مجموع دیروز هر اونس طلا به ۱۹۴۲ دلار رسید کدام ممکن است ۵۰ دلار کمتر اجتناب کرده اند ابتدای هفته است. همراه خود ملاحظه به اینکه فینال روز سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای نوروزی به خارج اجتناب کرده اند ملت افزایش می‌یابد، به دلیل تقاضا برای پول خارجی افزایش می‌یابد کدام ممکن است در نتیجه اصلاح نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت پول خارجی شده است. با این حال افزایش تقاضا باعث شد به همان اندازه دلار در کل هفته حدود ۳۰۰ تومان افزایش یابد.

کیستی آرای ذکر شد: قیمت پول نقد قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید در کل هفته به طور معمولی ۱۰۰ هزار تومان کاهش کشف شد. قیمت نیم پول نقد بسته به تقاضای کسب این قطعه پول نقد برخلاف تمام پول نقد همراه خود ۱۷۰ هزار تومان افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع گرمی در کنار بود. پول نقد موسسه مالی مرکزی معمولی افزایش قیمت داشت. هر عدد ۱۰۰ هزار تومان. در هفته جدیدترین به طور گسترده پول نقد های کوچکتر همراه خود افزایش قیمت در کنار بوده کدام ممکن است هدف آن افزایش حباب است. خوب ارزش اونس طلای آب شده طی هفته قبلی تغییری نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود معمولی قیمت ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تومان قیمت کاهش یافته شد. هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار نیز {یک میلیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان قیمت کاهش یافته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان ذکر شد نوسان چندانی نداشت.

معاون رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران یکپارچه داد: حباب پول نقد همراه خود ۱۵۰ هزار تومان افزایش هر پول نقد ساختار جدید در پیشنهادات جدیدترین دیروز حباب حدود ۳۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پول نقد بالای {یک میلیون} تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع داشت. پول نقد در محدوده ۹۰۰ هزار تومان حباب زمانی، پول نقد یک گرمی نیز همراه خود حباب بالا به کالا می رسد. در مجموع در هفته پایانی اسفندماه تقاضا برای گرفتن پول خارجی افزایش کشف شد کدام ممکن است باعث افزایش حباب ارزی شد با این حال قیمت طلا اجتناب کرده اند وفاداری نسبی برخوردار بود. در مجموع قیمت پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی در سال جاری افزایش کشف شد، با این حال انبساط قیمت آنها نسبت به سایر موارد ناچیز بود، در حالی کدام ممکن است افزایش قیمت خوردن کننده حکایت اجتناب کرده اند خوب ارزش طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد دارد.

وی افزود: پول نقد یک سال قبلی منطقییک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان ۱۰ درس. افزایش قیمت رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار همراه خود معمولی ۱۴۵ هزار تومان انبساط ۱۳ درصدی را تخصص کرد. قیمت دلار شناخته شده به عنوان شاخص قیمت در سال جاری اجتناب کرده اند ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ تومان به ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومان رسید کدام ممکن است به طور معمولی ۳.۵ نسبت افزایش کشف شد. علاوه بر این هر اونس طلا در ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر همراه خود ۱۷۳۵ دلار بود کدام ممکن است در نهایت سال همراه خود ۱۲ نسبت افزایش به ۱۹۴۲ دلار رسید. در خصوص انتظارات اجتناب کرده اند وضعیت بازار طلا در سال جدید، سه مسئله مهم در نوسانات طلا در سال جاری موجود است کدام ممکن است در روزهای پایانی سال غیرمنتظره شد. مسئله اول مذاکرات در ایران است کدام ممکن است باقی مانده است به نتیجه نرسیده است، مسئله تولید دیگری تداوم نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد بعدی تصویر پول خارجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این سه مورد غیرقابل پیش سوراخ بینی هستند، ورود ماه مبارک رمضان باعث تبدیل می شود. کاهش حباب طیف گسترده ای از پول خارجی همراه خود برای تضعیف تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر اسناد.

دیدگاهتان را بنویسید