کاهش سرمایه‌گذاری ایرانیان دسترس در بازار املاک ترکیهآمارها نماد می‌دهد، سرمایه‌گذاری ایرانیان دسترس در بازار املاک ترکیه، ۴۶ نسبت کاهش یافته است. خواه یا نه جاذبه حضور در بازارهای خانه تا حد زیادی شده است هر دو توضیحات را باید در شخصی آن ملت {جستجو کرد}؟

دیدگاهتان را بنویسید