کنترل تلویزیون به دست دهه شصتی‌ها افتاد
این چهره‌ها غالباً حتی تجربه مدیریت گروه را در شبکه‌های تلویزیونی ندارند و از این نظر شاید تسلیت کافی با رفتار و فرهنگ سازمانی نداشته باشند. البته این یک تیغ دو دم است، چرا که بخشی از وضعیت کنونی صداوسیما متاثر از رفتارهای سازمان سینمایی است و شاید مدیرانی که با این فرهنگ سازمانی بیگانه باشند، بتواند اوضاع را تغییر دهند.

دیدگاهتان را بنویسید