کولیاف: مشکل کیشور پول نیست، عُرضه است/آسترازنکای تاریخ کیست از کھھہ کنتری کنتری کے شد/در دولت دوازدهم هر ۸ روز یک شهر آنتشد شد.
رئیس مجلس عوام اسلامی گفت: ارقام مربوط به درآمدهای کشور در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که کشور استخر نیست، بلکه یک بیماری است.

دیدگاهتان را بنویسید