گا‌ه،،،،،، الغذغذغذغذغذغذغذغذغذغذآسفری ​​گفت : با یکی از شرکت های سازنده مواد لبنی صحبت می کنم موادی را که تولید می کنند و حتی برخی از تولیداتشان را در انبارها نگهداری می کنند لبنی که می تواند برسلامت مردم اثر بگذارد از سفره ها حذف شده است. خواندن این فایل امکان پذیر نیست، اما امکان ویرایش آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید