گل های بهاری در البرزهمراه خود آغاز فصل بهار، شکوفه های بوته ها شناخته شده به عنوان جلوه ای اجتناب کرده اند شکوه شخصیت فراگیر ما به نظر می رسد تبدیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید