یک بازیکن پرسپولیس هوادار تیم را زیرگرفت!در روزهای قبل اتفاق عجیبی در حاشیه تمرین پرسپولیس رخ داد و یکی از بازیکنان با اتومبیل خود یک هوادار را زیر گرفت!

دیدگاهتان را بنویسید