۱۰۰ شهر دیگر در وضعیت آبی قرار گرفتند
بر اساس آخرین به روز رسانی، تعداد شهرهای زرد و آبی تغییر قابل توجهی داشته است و تعداد شهرهای زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید