آیا در “توهم خوشبختی” گیر کرده اید؟

این اواخر ، من اصلا احساس خوشبختی نمی کردم. و وقتی به زندگی خود نگاه می کنم ، نمی توانم دلیل آن را دریابم. من یک خانواده زیبا ، سلامتی ، کار ثابت دارم که دوست دارم ، دوستانی که آنها را دوست دارم و بسیار دوست داشتنی هستم… پس چرا احساس غم می کنم؟ … ادامه