ساده ترین راه برای مدیریت پول

من اخیراً شگفت انگیزترین ابزار مالی را کشف کردم. ای کاش این موضوع را زودتر می آموختم. فقط حدود چهار ماه و نیم گذشته است ، اما هیچ وقت در مورد میزان پول من و اینکه چقدر می توانم برای هر چیزی که نیاز دارم یا می خواهم هزینه کنم ، هیچ وقت احساس نمی … ادامه