به روزرسانی در 14 روز کلاسهای تعطیلی و مجازی

For Our Get Some Fam، به منظور پیروی از فرمان اجرایی فرماندار ویتمر ، ما یک تعطیلی 14 روزه برای کلاس های گروهی وضع کرده ایم. همه اعضای پرداخت خودکار 14 روز تعلیق خودکار روی حساب های خود اعمال می کنند تا در این مدت صورتحساب شما دریافت نشود. ما درک می کنیم که بسیاری … ادامه

نقش استرس در شیوع و ارتقاء بیماری عروق کرونر قلب

بیماری کرونا

بیماری کرونر قلب از سال 1960 به عنوان بیماری زای انسان شناخته شده است. ویروس کرونا انسان و بسیاری از مهره داران را آلوده می کند. در انسان ، این بیماری در درجه اول با عفونت های تنفسی یا گوارشی همراه است ، اما علائم از سرماخوردگی معمولی تا عفونت های شدید تنفسی مانند ذات … ادامه